Φροντιστήρια "Δ. Αλεξόπουλος"

Από το 1973 στο Νέο Ψυχικό

Απορίες

Γιατί να σπουδάσω;
Οι σπουδές στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ βελτιώνουν τις γνώσεις και τις ικανότητές μας ώστε να γίνουμε καλύτεροι και να μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα στους εαυτούς μας, στις οικογένειές μας, και στην κοινωνία γενικότερα. Οι σύγχρονες κοινωνίες εξελίσσονται συνεχώς σε Κοινωνίες της Γνώσης και έτσι έχουν ανάγκη από αποφοίτους των ΑΕΙ-ΤΕΙ, που με ουσιαστική γνώση θα μπορέσουν να προσφέρουν κοινωνικά, επαγγελματικά, αλλά και προσωπικά, στις προκλήσεις των καιρών και στις νέες συνθήκες, προϊόντα και υπηρεσίες που καθημερινά αλλάζουν τη ζωή μας.Στον επαγγελματικό τομέα, οι στατιστικές της απασχόλησης αποδεικνύουν τη σημασία ενός πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.. Όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα, το πτυχίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρει καλύτερες προοπτικές απασχόλησης.


Ποσοστά Aπασχολουμένων και Ανέργων, κατά το έτος 2006, ανά επίπεδο εκπαίδευσης

 

Ποσοστό απασχολουμένων
(στο συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης)

Ποσοστό ανέργων
(στο συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης)

Διδακτορικό ή μεταπτυχιακός τίτλος

93,5%

6,5%

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών

93,9%

6,1%

Απολυτήριο 3-ταξίου Μέσης Εκπαίδευσης

90,5%

9,5%

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου)

89,8%

10,2%

Πτυχίο Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

87,68%

11,5%


Ποσοστά Aπασχολουμένων και Ανέργων, κατά το έτος 2005, ανά επίπεδο εκπαίδευσης

Ποσοστό απασχολουμένων
(στο συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης)

Ποσοστό ανέργων
(στο συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης)

Διδακτορικό ή μεταπτυχιακός τίτλος

92,96%

7,04%

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών

92,66%

7,34%

Απολυτήριο 3-ταξίου Μέσης Εκπαίδευσης

89,56%

10,64%

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου)

88,83%

11,17%

Πτυχίο Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

87,68%

12,32%

Πηγή – ΕΣΥΕ 2006 (μέσοι όροι των 4 τριμήνων του 2006 και 2005 αντίστοιχα)


Tί να σπουδάσω;

Τι να επιλέξω, ποια είναι τα προσφερόμενα πτυχία; Ποιες είναι οι επιστημονικές ειδικεύσεις; Τι δουλειά θέλω να κάνω; Αυτά τα ερωτήματα απασχολούν κάθε τελειόφοιτο του Λυκείου.

Η ορθή προσέγγιση απαιτεί να εστιάσουμε πρώτα στο τι μας ενδιαφέρει να σπουδάσουμε και μετά στο τι επάγγελμα μας ενδιαφέρει. Αν δεν είστε σίγουροι για το τι θέλετε μπορείτε να το διερευνήσετε. Χρησιμοποιώντας τον Οδηγό Σπουδών μπορείτε να φανταστείτε τον εαυτό σας να σπουδάζει σε διάφορα προγράμματα σπουδών ΑΕΙ-ΤΕΙ και να κάνει διάφορα επαγγέλματα, «φτιάχνοντας» πιθανά σενάρια.

Οι σκέψεις για τη μελλοντική σας επαγγελματική σταδιοδρομία δεν πρέπει να είναι το πρωταρχικό σας μέλημα, ούτε να σας αγχώνουν, δεδομένου ότι οι επαγγελματικές επιλογές δεν είναι πια δεσμευτικές «δια βίου». Η γνώση στις μέρες μας αποκτάται διαρκώς και σας επιτρέπει να αλλάξετε επάγγελμα όταν το επιθυμείτε.
Στη χώρα μας, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσφέρουν τα Τμήματα των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλαδή των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων (Α.Ε.Ι.) καθώς και αυτά των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) - τα τελευταία παρέχοντας σπουδές κυρίως επαγγελματικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης. Συνολικά, προσφέρονται πάνω από 400 Προγράμματα Σπουδών. Η φοίτηση στα ΑΕΙ είναι τετραετής, πενταετής ή και εξαετής, ανάλογα με το Τμήμα, οργανωμένη σε Εξάμηνα Σπουδών. Στα ΤΕΙ η φοίτηση είναι τετραετής. Με την ολοκλήρωση των σπουδών στα ΑΕΙ ή τα ΤΕΙ μπορείτε να συνεχίσετε για μεταπτυχιακά στην ίδια ή σε άλλη επιστημονική περιοχή.


Πως θα συμπληρώσω το μηχανογραφικό;

Οι οδηγίες που ακολουθούν είναι απόσπασμα από το «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ» του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 2007

ΑΙΤΗΣΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ενδιαφερόμενος για να εισαχθεί στις Σχολές και στα Τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση- μηχανογραφικό δελτίο, στο οποίο δηλώνει κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις του για τις Σχολές και τα Τμήματα που επιθυμεί να εισαχθεί. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο όσες Σχολές επιθυμεί, από αυτές που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή ΔΥΟ (2) το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία ως εξής:

α. Αν επιλέξει ένα μόνο επιστημονικό πεδίο, τότε έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία αρκεί να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν π.χ. υποψήφιος θεωρητικής κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει το 1ο επιστημονικό πεδίο αφού τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού είναι μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάσθηκε σε εθνικό επίπεδο ο υποψήφιος. Για να δηλώσει π.χ. το 3ο επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού τα οποία για το 3ο επιστημονικό πεδίο είναι η Βιολογία γενικής παιδείας και η Νεοελληνική Γλώσσα.

β. Αν επιλέξει δύο επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάστηκε το σχολικό έτος που απέκτησε την ανωτέρω Βεβαίωση. Για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξει θα πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου είτε είναι μαθήματα κατεύθυνσης, είτε είναι μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν π.χ. αν υποψήφιος τεχνολογικής κατεύθυνσης δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία εκ των οποίων το ένα είναι το 4ο το οποίο έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Φυσική τα οποία είναι μαθήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης και το δεύτερο είναι το 1ο τότε ο υποψήφιος αυτός πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα γενικής παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Ιστορία».

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο επιστημονικό πεδίο αν δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.

Η αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή που λειτουργεί σε κάθε Δ/νση ή Γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται το Λύκειο χορήγησης της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ». Μαζί με την αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλονται επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου και φωτοαντίγραφο της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο επικυρώνεται από τον υπάλληλο παραλαβής με την επίδειξη του πρωτοτύπου.

Η αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο γι' αυτό το λόγο εκπρόσωπο του στην αποκλειστική προθεσμία που καθορίζεται κάθε χρόνο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (το μήνα Ιούλιο) και ανακοινώνεται από τα μέσα ενημέρωσης. Για φέτος, η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων υπολογίζεται να αρχίσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να διευκολυνθούν και να έχουν άνεση χρόνου για να μελετήσουν τις οδηγίες σωστής συμπλήρωσης της αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου αλλά και για να αναζητήσουν την αναγκαία πληροφόρηση για τα Τμήματα και τις Σχολές που τους ενδιαφέρουν, μπορούν να παραλαμβάνουν από το Λύκειο τους, έγκαιρα και αρκετά πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής, σε έντυπη μορφή την αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο που θα κατατεθεί ηλεκτρονικά. Στο έντυπο αυτό μπορούν να σημειώσουν τις επιλογές τους, αφού τις συζητήσουν και με τους γονείς τους, τις οποίες θα υποδείξουν στον εντεταλμένο για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλο κατά την προσέλευση τους στην Επιτροπή.

Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλος, αφού καταχωρήσει τις επιλογές του υποψηφίου στον υπολογιστή, εκτυπώνει αντίγραφο το οποίο δίδει στον υποψήφιο για να το παραβάλει με τις σημειώσεις του και να διαπιστώσει τυχόν λάθη στην καταχώρηση. Μετά τον έλεγχο αυτό και τις διορθώσεις, παρουσία του υποψηφίου, των ενδεχόμενων λαθών που αυτός διαπίστωσε, ο παραλήπτης εκτυπώνει το μηχανογραφικό δελτίο που παρέλαβε σε δύο αντίγραφα. Τα αντίγραφα αυτά υπογράφονται από τον υποψήφιο και τον πρόεδρο της επιτροπής. Το ένα από αυτά παραδίδεται στον υποψήφιο, ενώ το άλλο φυλάσσεται στο αρχείο της Δ/νσης ή του Γραφείου Δ. Ε. για ένα έτος και μετά καταστρέφεται.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στους υποψηφίους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια στον έλεγχο που πραγματοποιούν στο αντίγραφο του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού τους δελτίου, αφού μετά την οριστική κατάθεση του δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή, διόρθωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση του στην προθεσμία υποβολής, γιατί είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευση της δεν γίνεται δεκτή αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο για οποιονδήποτε λόγο.

Copyright © 2009-2018 Φροντιστήρια "Δ. Αλεξόπουλος". All Rights Reserved.