Φροντιστήρια "Δ. Αλεξόπουλος"

Από το 1973 στο Νέο Ψυχικό

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ακολουθεί ένα ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων του φροντιστηρίου μας.

Σημειώνεται πως ανάλογα με τις ανάγκες και τις ειδικές απαιτήσεις των μαθητών μας το πρόγραμμα αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Αρχαία

4-5

Μαθηματικά

5-6

Μαθηματικά

5-6

Ιστορία

1

Φυσική

3

Φυσική

3

Λογοτεχνία

2

Βιολογία

2

Εφαρμ. Προγρ.

2

Λατινικά

2

Χημεία

2

 

1

Έκθεση

2

Έκθεση

2

Έκθεση

2

ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ

11-12

 

14-15

 

13-14

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αρχές Οικον. Θεωρίας

2

Ιστορία

1

Βιολογία

1

Στατιστική

2

Φυσική

1

 

 

 

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Αρχαία

4

Μαθηματικά

3

Μαθηματικά

3

Λατινικά

2

Φυσική

2

Φυσική

2

Άλγεβρα

2

Άλγεβρα

2

Άλγεβρα

2

Έκθεση

2

Έκθεση

2

Έκθεση

2

 

 

Χημεία

2

 

 

ΣΥΝΟΛΑ ΩΡΩΝ

10

 

11

 

9

 

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθηματικά

3

Γεωμετρία

2

Φυσική

2

Χημεία

1

Αρχαία

2

Νέα - Έκθεση

2

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α’

Β’

Γ’

Ελληνικά

2

Ελληνικά

2

Ελληνικά

2

Μαθηματικά

2

Μαθηματικά

2

Μαθηματικά

3

Φυσική-Χημεία

2

Φυσική-Χημεία

2

Είσοδος Χρηστών

No Images

Copyright © 2009-2024 Φροντιστήρια "Δ. Αλεξόπουλος". All Rights Reserved.