Φροντιστήρια "Δ. Αλεξόπουλος"

Από το 1973 στο Νέο Ψυχικό

Φροντιστήρια "Δ. Αλεξόπουλος" στο Νέο Ψυχικό

Θέματα Πανελληνίων Μαΐου - Ιουνίου 2011

Ακολουθούν τα θέματα που εξετάστηκαν την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου 2011

 

Ειδικά Μαθήματα

Μάθημα

Τάξη

Κατηγορία Μαθήματος

Τύπος Σχολείου

Ημερομηνία

Γαλλικά

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικό Μάθημα

Ημερήσιο Λύκειο

20/06/2011

Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικό Μάθημα

Ημερήσιο Λύκειο

18/06/2011

Ιταλικά

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικό Μάθημα

Ημερήσιο Λύκειο

18/06/2011

Αρμονία

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικό Μάθημα

Ημερήσιο Λύκειο

17/06/2011

Ισπανικά

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικό Μάθημα

Ημερήσιο Λύκειο

16/06/2011

Γερμανικά

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικό Μάθημα

Ημερήσιο Λύκειο

16/06/2011

Γραμμικό Σχέδιο

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικό Μάθημα

Ημερήσιο Λύκειο

15/06/2011

Ελεύθερο Σχέδιο

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικό Μάθημα

Ημερήσιο Λύκειο

14/06/2011

Αγγλικά

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικό Μάθημα

Ημερήσιο Λύκειο

11/06/2011

Ημερήσια / Εσπερινά Κανονικής Περιόδου

Μάθημα

Τάξη

Κατηγορία Μαθήματος

Τύπος Σχολείου

Ημερομηνία

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Γ ΤΑΞΗ

Μάθημα Επιλογής όλων των Κατευθύνσεων

Ημερήσιο Λύκειο

25/05/2011

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Γ ΤΑΞΗ

Μάθημα Επιλογής όλων των Κατευθύνσεων

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

25/05/2011

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Γ ΤΑΞΗ

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)

Ημερήσιο Λύκειο

23/05/2011

Ηλεκτρολογία

Γ ΤΑΞΗ

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής)

Ημερήσιο Λύκειο

23/05/2011

Χημεία

Γ ΤΑΞΗ

Θετικής Κατεύθυνσης

Ημερήσιο Λύκειο

23/05/2011

Λατινικά

Γ ΤΑΞΗ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Ημερήσιο Λύκειο

23/05/2011

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Γ ΤΑΞΗ

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

23/05/2011

Ηλεκτρολογία

Γ ΤΑΞΗ

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής)

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

23/05/2011

Χημεία

Γ ΤΑΞΗ

Θετικής Κατεύθυνσης

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

23/05/2011

Λατινικά

Γ ΤΑΞΗ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

23/05/2011

Φυσική

Γ ΤΑΞΗ

Θετικής Κατεύθυνσης - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (και των δύο κύκλων)

Ημερήσιο Λύκειο

20/05/2011

Αρχαία Ελληνικά

Γ ΤΑΞΗ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Ημερήσιο Λύκειο

20/05/2011

Φυσική

Γ ΤΑΞΗ

Θετικής Κατεύθυνσης - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (και των δύο κύκλων)

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

20/05/2011

Αρχαία Ελληνικά

Γ ΤΑΞΗ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

20/05/2011

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γ ΤΑΞΗ

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)

Ημερήσιο Λύκειο

18/05/2011

Χημεία – Βιοχημεία

Γ ΤΑΞΗ

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής)

Ημερήσιο Λύκειο

18/05/2011

Βιολογία

Γ ΤΑΞΗ

Θετικής Κατεύθυνσης

Ημερήσιο Λύκειο

18/05/2011

Ιστορία

Γ ΤΑΞΗ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Ημερήσιο Λύκειο

18/05/2011

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γ ΤΑΞΗ

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

18/05/2011

Χημεία – Βιοχημεία

Γ ΤΑΞΗ

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής)

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

18/05/2011

Βιολογία

Γ ΤΑΞΗ

Θετικής Κατεύθυνσης

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

18/05/2011

Ιστορία

Γ ΤΑΞΗ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

18/05/2011

Μαθηματικά

Γ ΤΑΞΗ

Θετικής – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Ημερήσιο Λύκειο

16/05/2011

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Γ ΤΑΞΗ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Ημερήσιο Λύκειο

16/05/2011

Μαθηματικά

Γ ΤΑΞΗ

Θετικής – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

16/05/2011

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Γ ΤΑΞΗ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

16/05/2011

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Γ ΤΑΞΗ

Γενικής Παιδείας

Ημερήσιο Λύκειο

14/05/2011

Ιστορία

Γ ΤΑΞΗ

Γενικής Παιδείας

Ημερήσιο Λύκειο

14/05/2011

Φυσική

Γ ΤΑΞΗ

Γενικής Παιδείας

Ημερήσιο Λύκειο

14/05/2011

Βιολογία

Γ ΤΑΞΗ

Γενικής Παιδείας

Ημερήσιο Λύκειο

14/05/2011

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Γ ΤΑΞΗ

Γενικής Παιδείας

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

14/05/2011

Ιστορία

Γ ΤΑΞΗ

Γενικής Παιδείας

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

14/05/2011

Φυσική

Γ ΤΑΞΗ

Γενικής Παιδείας

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

14/05/2011

Βιολογία

Γ ΤΑΞΗ

Γενικής Παιδείας

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

14/05/2011

Νεοελληνική Γλώσσα

Γ ΤΑΞΗ

Γενικής Παιδείας

Ημερήσιο Λύκειο

12/05/2011

Νεοελληνική Γλώσσα

Γ ΤΑΞΗ

Γενικής Παιδείας

Εσπερινό Λύκειο / ΕΠΑΛ

12/05/2011

Επαγγελματικά - Ειδικότητας

Μάθημα

Τάξη

Κατηγορία Μαθήματος

Τύπος Σχολείου

Ημερομηνία

Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

01/06/2011

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

01/06/2011

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

01/06/2011

Στοιχεία Παθολογίας

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

01/06/2011

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

01/06/2011

Διαμόρφωση Τοπίου

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

31/05/2011

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

31/05/2011

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

31/05/2011

Γραφιστικές Εφαρμογές

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

31/05/2011

Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

31/05/2011

Μηχανές Πλοίου Ι

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

30/05/2011

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

30/05/2011

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

30/05/2011

Φυτική Παραγωγή

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

30/05/2011

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

30/05/2011

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

30/05/2011

Μεταφορά Φορτίων

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

28/05/2011

Δομημένος Προγραμματισμός

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

28/05/2011

Οικοδομική

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

28/05/2011

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

28/05/2011

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

28/05/2011

Ηλεκτρικές Μηχανές

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

27/05/2011

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

27/05/2011

Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

27/05/2011

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

27/05/2011

Εγκαταστάσεις Ψύξης

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

27/05/2011

Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

26/05/2011

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

26/05/2011

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

26/05/2011

Στοιχεία Μηχανών

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

26/05/2011

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Λύκειο

26/05/2011

Μαθηματικά Ι

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Ημερήσιο Λύκειο

24/05/2011

Μαθηματικά Ι

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Εσπερινό Λύκειο

24/05/2011

Νεοελληνική Γλώσσα Ημερησίων

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Ημερήσιο Λύκειο

19/05/2011

Νεοελληνική Γλώσσα Εσπερινών

Γ ΤΑΞΗ

Ειδικότητας

Επαγγελματικό Εσπερινό Λύκειο

19/05/2011

Copyright © 2009-2018 Φροντιστήρια "Δ. Αλεξόπουλος". All Rights Reserved.